Angka Penggunaan Internet & Media Sosial di Seluruh Dunia

Sebanyak 4.8 billion orang di seluruh dunia telah menggunakan internet pada tahun 2021. Jumlah tersebut hampir kepada 61 peratus daripada jumlah seluruh orang di dunia. Angka ini dijangka akan semakin meningkat. Satu angka telah diperoleh daripada datareportal.com di mana sebanyak 257 juta pengguna baru telah menggunakan rangkaian internet sejak tahun lepas.

Kadar kenaikan pengguna internet adalah sebanyak 5.7 peratus setiap tahun, bersamaan dengan 700 ribu pengguna baru setiap hari. Pandemik covid-19 yang melanda menyebabkan angka ini akan semakin meningkat. Manakala sebanyak 92.1 peratus menggunakan mobile devices untuk melayari internet. Pengguna media sosial juga menunjukkan peningkatan di seluruh dunia sebanyak 4.48 billion pada Julai 2021 yang bersamaan dengan 57 peratus jumlah keseluruhan penduduk seluruh dunia. Di antara Julai 2020 dan Julai 2021, peningkatan pengguna media sosial meningkat sebanyak 520 juta, bersamaan dengan peningkatan 1.4 juta setiap hari.

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email